Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để khuyến khích mỗi đứa trẻ phải gõ rất nhanh chóng những từ mà đi ra. Giúp các thợ săn hay con mồi, nó bây giờ là tùy thuộc vào bạn và lương tâm của bạn.