Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Để khuyến khích mỗi đứa trẻ phải gõ rất nhanh chóng những từ mà đi ra. Giúp các thợ săn hay con mồi, nó bây giờ là tùy thuộc vào bạn và lương tâm của bạn.