Wooglings

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận mang Wooglings đến lối ra sử dụng kỹ năng của bạn với phong cách Lemmings. Có ba loại nhân vật cho mỗi dịp, các nhà xây dựng, cung thủ và pháp sư.