Woody to the Rescue

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những chàng cao bồi Woody yêu từ "Toy Story" đã sẵn sàng để cứu con sứ thân yêu của ông về một nhà tù Bo Beep tông vào cửa sổ điều khiển bằng dây leo.