Wooden Path

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Contruye cầu gỗ trượt các mảnh ghép trong các màn hình trò chơi đầu tiên, bạn sẽ giải thích các mảnh khác nhau và làm thế nào bạn nên di chuyển chúng để hoàn thành cây cầu.