Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có rất nhiều điều có thể làm với các elf gỗ. Một chiếc ghế, một tủ quần áo, một cây sáo, một tủ quần áo hoặc mặc cũng với rừng quần áo đẹp nhất.