Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Có rất nhiều điều có thể làm với các elf gỗ. Một chiếc ghế, một tủ quần áo, một cây sáo, một tủ quần áo hoặc mặc cũng với rừng quần áo đẹp nhất.