Wood Cutters Havoc

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cắt thân cây và đưa họ đến cửa hàng để bán. Hãy cẩn thận không để chạy trên bất kỳ con bò.