wone

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý các bánh xe kịch bản khác nhau thu thập tất cả các thùng và các ngôi sao bạn có thể, sau đó tìm lối ra. Để đạt được cao, bạn cần đạt được đà trong các đường dốc.