Wone 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phần thứ hai của Wone với màn hình và trò chơi mới. Mục tiêu của bạn là các bánh xe được những quả bóng vàng và ngôi sao người yêu cầu trên mỗi màn hình và sau đó đi đến lối ra. Lấy đà bằng cách sử dụng con trỏ đúng.