WonderLines

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phá vỡ những viên gạch tham gia họ ba hoặc nhiều hơn quả bóng cùng màu, làm điều đó trước khi hết thời gian để di chuyển đến cấp độ tiếp theo. Để di chuyển các quả bóng cách drag chuột.