Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Wolverine cần sự giúp đỡ của bạn để đánh bại tay sai ác của Magneto. Những kẻ thù hơn bạn tiêu diệt, những điểm khác bạn nhận được và cũng cung cấp một hình thức mới của cuộc tấn công.