Wolverine: Search and Destroy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Wolverine cần sự giúp đỡ của bạn để đánh bại tay sai ác của Magneto. Những kẻ thù hơn bạn tiêu diệt, những điểm khác bạn nhận được và cũng cung cấp một hình thức mới của cuộc tấn công.