Wolverine MRD Escape

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trở thành Wolverine trong X-Men và thoát khỏi nhà tù an ninh tối đa sử dụng tất cả những tài năng có sẵn để nổi tiếng đột biến.