Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Trở thành Wolverine trong X-Men và thoát khỏi nhà tù an ninh tối đa sử dụng tất cả những tài năng có sẵn để nổi tiếng đột biến.