Wolverine and the Xmen

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng móng vuốt của Wolverine và các quyền hạn mà đi nhận để tiêu diệt các robot Magneto. Tìm kiếm thẻ để mở cửa và trước bị khóa trong game.