Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Phục vụ khách hàng lựa chọn của cửa hàng quần áo quần áo mùa đông của bạn họ yêu cầu bạn, làm điều đó một cách nhanh chóng hoặc tức giận.