winter challenge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hoàn thành các vòng đua yêu cầu với quad của bạn trong thời gian đó cho bạn để cấp độ tiếp theo. Ở mỗi giai đoạn bạn có nhiệm vụ khác nhau.