Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bratz không quan tâm vì. Mùa hè là thời điểm tốt để nhìn chàng trai nhỏ ", nhưng mùa đông quá !!. Có gì trong một chút lạnh khi bạn nhìn thần thánh?.