Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Bratz không quan tâm vì. Mùa hè là thời điểm tốt để nhìn chàng trai nhỏ ", nhưng mùa đông quá !!. Có gì trong một chút lạnh khi bạn nhìn thần thánh?.