Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bảo vệ cơ sở của bạn từ các cuộc không kích của đối phương, tôi khuyên bạn không nhảy Hướng dẫn cho bạn để thực hành với máy bay của bạn. Bạn sẽ đi giải thích từng cử động để bạn có thể đưa vào thực hiện trong mọi nhiệm vụ.