Wings of Glory

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ cơ sở của bạn từ các cuộc không kích của đối phương, tôi khuyên bạn không nhảy Hướng dẫn cho bạn để thực hành với máy bay của bạn. Bạn sẽ đi giải thích từng cử động để bạn có thể đưa vào thực hiện trong mọi nhiệm vụ.