Winging It

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một người đàn ông ác đã bị đánh cắp một số vịt. Mẹ anh sẽ đi sau khi chúng với sự giúp đỡ của Mordecai và Rigby, của "Historias Corrientes", bay và dodging mệnh.