Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn bắt đầu làm việc cửa sổ sạch hơn trong một tòa nhà. Nhận sạch tất cả các bạn cẩn thận không mở cửa sổ khi bạn đang có hoặc bạn ném chậu.