Window Wiper

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn bắt đầu làm việc cửa sổ sạch hơn trong một tòa nhà. Nhận sạch tất cả các bạn cẩn thận không mở cửa sổ khi bạn đang có hoặc bạn ném chậu.