Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bảo vệ cơ sở của bạn từ các cuộc tấn công của đối phương, đặt thiết bị của bạn ở đúng nơi và tạo manéjalas cách sử dụng chuột. Hãy xem xét số tiền bạn có và sửa chữa chúng khi cần thiết.