Wind Storm

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ cơ sở của bạn từ các cuộc tấn công của đối phương, đặt thiết bị của bạn ở đúng nơi và tạo manéjalas cách sử dụng chuột. Hãy xem xét số tiền bạn có và sửa chữa chúng khi cần thiết.