Wind Rider Grand Prix

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia vào các cuộc đua thú vị của máy bay, nơi bạn phải sử dụng kỹ năng của bạn lái xe đến đó đầu tiên. Né tránh tất cả những trở ngại mà bạn gặp phải và tăng tốc đến mức tối đa.