William and Sly 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý con cáo trong một cuộc phiêu lưu mới trong đó bạn phải tìm kiếm thông qua các rừng tất cả các loại kho báu và bí ẩn, sử dụng bản đồ để không bỏ lỡ.