Wilds.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

trò chơi mới trong phong cách của 'Agar.io', nơi bạn sẽ được phát triển và trở nên mạnh mẽ hơn chiến binh của bạn giết chết các cầu thủ nhỏ hơn. Nhận vũ khí mới để đạt được mục tiêu của bạn.