Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bắn kẻ thù của bạn và xem cũng không bắn vào những người vô tội. Hãy nhớ cũng thay đạn, bạn phải kéo chúng vào bộ sạc.