Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bắn kẻ thù của bạn và xem cũng không bắn vào những người vô tội. Hãy nhớ cũng thay đạn, bạn phải kéo chúng vào bộ sạc.