Wild Wild West

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bắn kẻ thù của bạn và xem cũng không bắn vào những người vô tội. Hãy nhớ cũng thay đạn, bạn phải kéo chúng vào bộ sạc.