wild pistol

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

3D chụp trò chơi, nơi bạn kiểm soát một chàng cao bồi trong các kịch bản khác nhau Tây. Với chuột di chuyển nhân vật và bắn kẻ thù với các phím dài tải súng.