Wild Kite

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy cố gắng kiểm soát diều của mình bằng cách đi qua các điểm chỉ định và theo đúng thứ tự.