Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đã bao giờ bạn nhận thấy trong số lượng trang điểm trông mụ phù thủy Maleficent?. Đó là một sự phẫn nộ!. Nhưng đó là do di truyền, nhưng nói điều đó cho con gái của bạn Mal, con cháu, hoặc cho phép áp dụng các pha chế của sự chặt chẽ trong khuôn mặt hoặc cho một ngất.