Whole Nine Yards

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy kiểm soát của một máy bay Mỹ trong Thế chiến II để ngăn chặn tấn công người Nhật ở Thái Bình Dương. Bạn có sự giúp đỡ từ các đồng đội của mình để hoàn thành nhiệm vụ.