wheels salvation

Đang tải trò chơi...
Trở Chơi Hai Người

Sự miêu tả

Tiến sĩ Carter trong một cuộc phiêu lưu mới, lần này là trong sâu thẳm của trái đất. Bạn cần phải đạt được leo bên ngoài trên các bánh xe cách click chuột và sử dụng các phím mũi tên để di chuyển.