Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy chăm sóc bò nông trại của bạn để sản xuất sữa có giá bán trên thị trường. Thực vật cỏ vườn cây ăn quả và lúa mì để nuôi chúng.