Whatcha Got

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Break Dance trò chơi, bạn phải thực hiện một động thái và contricante bạn phải sao chép và làm cho nhau. Vì vậy, nó sẽ được thực hiện một loạt cho đến khi bạn nằm.