Whack-A-Craft

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Dale Bast để gạch nổi lên khỏi mặt đất và làm cho các thiết bị để giúp bạn tiêu diệt những con quái vật xấu xí mà sẽ xác định vị trí trong các hang động của Minecraft.