Western

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt hàng trong quận, bạn là cảnh sát trưởng mới. Shoot baddies xuất hiện ở những nơi khác nhau, cẩn thận không để cho người vô tội.