Western Blitzkrieg 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đưa bạn chỉ có một đội quân trong rừng, hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cấp mà không bị phát hiện. Bạn có ba loại vũ khí mà bạn có thể sử dụng nếu bạn nhận được đạn dược.