Welcome to Hollywood

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai người bạn đã đi du lịch đến Hollywood để xem họ có thể làm việc như nữ diễn viên, giúp họ lựa chọn phong cách của họ để thành công và là một ngôi sao.