Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

nền tảng trò chơi rất Mario phong cách, nơi bạn phải encontras các mũi tên màu đỏ. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, bạn có thể đẩy các khối màu đỏ và nhảy cao hơn với các nút. Sử dụng các bong bóng để nổi trên mặt nước.