Wedding Troubles

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Vượt qua tất cả các vấn đề của công tác chuẩn bị cho một đám cưới như trang trí, trang phục, vv nhận tiền với các trò chơi nhỏ khác nhau của kỹ năng.