Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Chọn kịch bản mà bạn muốn tổ chức đám cưới, trang trí bằng hoa, ghế cho khách, bàn thờ và không quên bánh.