Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn có kế hoạch kết hôn sớm, đó là thời gian để kiểm tra sự xuất hiện lý tưởng của bạn, đặc biệt ưu tiên cho mái tóc và kiểu tóc. Sau đó cũng thử nghiệm với trang điểm, ăn mặc và bức màn cuối cùng.