wear the shirt

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có 5 bức ảnh để chứng minh kỹ năng của bạn hình phạt cho thủ môn. Click vào với con chuột để bắt đầu chạy, sau đó quay trở lại bắn của bạn và nhấn chuột để thiết lập sức mạnh.