We are Robots

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tetris phong cách gây nghiện trò chơi mà trong đó bạn phải thu thập các robot cùng màu để pha hàng. Bạn có nhiều chế độ chơi với các mục tiêu khác nhau.