Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Một của Apple trắng Ever After cao đã nhập ông muốn được như Alice và ghé thăm các wonderland, nhưng điều này nên ăn mặc phù hợp trước.