Wasteland

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

@ Sun bạn chống lại một đội quân, có hai cấp độ với năm cảnh từng để hiển thị những gì họ có thể làm. Utliza chuột để quản lý vũ khí của bạn với những con số và thay đổi súng của bạn với 'không gian' bán hàng che giấu và đưa m