Wasted Colony

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thành phố này đang bị tấn công bởi zombie và bạn phải dẫn dắt một nhóm người sống sót để đi bảo vệ các tòa nhà khác nhau trong thành phố. Mua vũ khí và suy nghĩ chiến lược của bạn trong suốt cả ngày và đêm xuống chơi chống lại zombie.