Waste Invaders

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Người ngoài hành tinh đã đến có ý định xâm lược. Nhưng lãng phí thời gian. Nhờ có trình điều khiển như bạn, và máy bay chiến đấu như của bạn, sẽ kết thúc chịu thua để bắn tên lửa của họ và vũ khí công nghệ cao khác.