Washing Hell

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn chịu trách nhiệm giặt, bình đẳng để ban may khi được đặt trên các móc áo bạn đặt chúng vào máy giặt. Sử dụng chất làm mềm vải để loại bỏ bất kỳ đặt sai.