Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn chịu trách nhiệm giặt, bình đẳng để ban may khi được đặt trên các móc áo bạn đặt chúng vào máy giặt. Sử dụng chất làm mềm vải để loại bỏ bất kỳ đặt sai.