Warzone Getaway

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đã thâm nhập vào một căn cứ Mỹ và họ đã bị đánh cắp tài liệu mật, bạn có nghĩ rằng bạn có thể nhận ra còn sống? Bắn xe đạp đuổi theo bạn và cải thiện vũ khí của bạn khi bạn tiến bộ trong trò chơi.