Warrior Quest

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đã sẵn sàng để chiến đấu để tìm kiếm sự bất tử? Chọn chiến binh yêu thích của bạn và tiêu diệt đối thủ, bạn cũng có thể chơi với một người bạn. Vào lúc bắt đầu của mỗi chiến đấu bạn giải thích các điều khiển mà bạn có thể thay đổi theo ý thích của bạn.