Warrior King

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mất rất nhiều kẻ thù tập Muay Thái là một môn võ nghệ thuật Thái Lan. Chiến đấu để có thể hoàn thành sáu màn hình của trò chơi.