warp forest

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bắn bằng 'A' đến lớn nhất cho bom coseguir phá hủy các cây loài khủng long, thời gian này bằng cách sử dụng 'S'. Thu thập chìa khóa để kích hoạt các kết quả đầu ra.