Warlords

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xâm chiếm tất cả các bản đồ Quốc gửi quân lính của bạn, nơi đứng để giành chiến thắng mỗi trận.